DIRECTOR / DESIGNER

BORN IN PARIS, NOW IN TOKYO.

MIDNIGHTS - CHILLDSPOT LIVE

VIDEO

2022

VIDEO

DIRECTION & DESIGN.

DIRECTOR / EDIT / GRAPHIC / TITLE DEIGNER:MASAKI WATANABE(MAXILLA)

SOUND DIRECTOR:SANGWOO LEE
INSTRUMENT TECHNICIAN:RYUM
MIXING ENGINEER:KIYOSHI TSUJIMOTO

HAIR MAKE:MIZUKI AKAI
STYLIST:MASATO YOSHIDA
A&R:YOSHIHIDE HIRATA / ERI MIZUTANI / RYOTA MASUDA

DOP:TOSHIKI MORI(DPSTOCK)
CAMERAMAN :YOSHINORI TANI(DPSTOCK) / JUNJI SUZUKI(DPSTOCK) / HIDEYUKI TERADO / DAISUKE OYA
CAMERA ASSISTANT:TOMOKI FURUKAWA(KOKIHIFUMI) / KAZUYA MUKAI(KOKIHIFUMI) / HAZUKI YODA(EXPRESS) / YUSUKE SUMIYA
GRIP:SATORU KURIHARA(SIS) / FUMIYA YASUTOMI(SIS) / KYOHEI EIZUMI(SIS) / YUTO TAMURA(SIS)
SWITCHER:NOM
SCRIPTER:AKIKO HIRASAWA
TECHNICAL DIRECTOR:KOJIRO SUGAWARA(EXPRESS)
VIDEO ENGINEER:YUTAKA SUZUKI(KOKIHIFUMI)
CLEAR-COM OPERATOR:HIRONORI ASAZU(EXPRESS)

LIGHTING DIRECTOR:MICHITO HOKARI
BEST BOY:NINJA-KONO
LIGHTING ASSISTANT RISA UENO / HIROTAKA NAKAJIMA / HIROKAZU GOTO / TADASHI KOSAKO
MOVING LIGHT OPERATOR:DAISUKE MIURA / MINAMI MIZUSAWA
PRODUCTION DESIGNER:MEGUMI KOTANI / MOTOKI MIENO
STAGE SETTING:YOSHIAKI KUDOU
STAGE LIGHTING OPERATOR:ATSUSHI NAKAMURA
SPECIAL EFFECTS:SHIGEAKI YAMAMOTO

TECHNICAL DIRECTOR:TSUYOSHI KONDO
VIDEO ENGINEER:NOBUAKI NAGANUMA / MAKO MIYAZAWA
MIXER:YU KUBOTA / YUKARI YUMEN
PA :YUKI IIZUKA

STUDIO:YAWARA MIYATA / JUNICHI MIYAO
INSTRUMENT TECHNICIAN:AIMI MATSUDA / YUKA ISHII

ONLINE STUDIO:SONY PCL
ONLINE EDITOR:SHIRO TAKANISHI(SONY PCL)
ONLINE EDITOR ASSISTANT:KAZUNARI KOBAYASHI(SONY PCL)
COLORIST:YOSHIYUKI NISHIDA(CSTUDIO)
MIXER:RYOSUKE KOBAYASHI
SOUND EFFECTS:YUUKI IZUMI(CUEVO)