DIRECTOR / DESIGNER

BORN IN PARIS, NOW IN TOKYO.

NOGIZAKA46 - KASOURO

VIDEO

2019

VIDEO

ASSISTANT DIRECTION.

DIRECTOR : MAXILLA
PRODUCER : SEIYA SUZUKI(HELIXES), TAKUMA MORIYA(AOI PRO.), HIROTO HASHIMOTO(AOI PRO.)
PRODUCTION MANAGER : MARI MATSUMOTO, MASAKAZU OHTSUKI, AMI MURATA(HELIXES), TETSURO ABO(HELIXES), YUKI ONISHI(AOI PRO.)
CHIAKI MURATA, SHO KASAHARA, MEGUMI KANEKO, TOMOKO MORISHIGE, TAKAMITSU KASE, SYOGO AMANO
CINEMATOGRAPHER : KEI FUJITA
1ST CAMERA ASSISTANT : YUKI UKIBE
2ND CAMERA ASSISTANT : TOMOYA ISHIZAKI, FUMIYA TAKAHASHI
3RD CAMERA ASSISTANT : KEI OTANI
KEY GRIP : SHIN SUGAWARA
GRIP : MASANARI OKADA
GRIP : KIYOSHI MUROYAMA
D.I.T. : SHOJI SASAKI(PROGRESSIVE INC.), KEN TASHIRO(PROGRESSIVE INC.)

LIGHTING DIRECTOR : YUSUKE NAKAZAWA
1ST LIGHTING ASSISTANT : SHINPEI KAWASAKI
BEST BOY GRIP : MASATAKA NAKAMURA, YUSUKE KAWASAKI, MASATO OGAWA, KAORI SAITO
PROP STYLIST : EMI KANEKO
STYLIST : KAZUHIDE UMEDA
OFFLINE EDITOR : YUICHI MIYATA(DADAB)
ONLINE EDITOR : YASUHIRO KATO
COLORIST : YOSHIRO KAMEI(SONY PCL INC.)
DRIVER : KOICHIRO YAMAGUCHI(BONDS)
SPECIAL THANKS:HIROHITO ITAGAKI